Відповідальна за наукову роботу кафери - кандидат медичних наук, доцент ЗВО Коковська Оксана Валеріївна

Дані щодо наукової роботи до 2015 включно представлені на сторінці історії кафедри.

За 2016-2020 роки:

Захищено та затверджено кандидатські дисертації - викладач Юдіна К.Є та пошукувач Коровіна Л.Д.

Виконують кандидатські дисертації - викладачі Прилуцький М.К., Рудь М.В., Шарлай Н.М., аспіранти Боряк Х Р., Колінько Л. М.

В 2017 затверджено договір про наукове співробітництво з Тернопільським ДМУ в рамках НДР «Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в залежності від соціально-екологічної ситуації» (№ держреєстрації 0116U000792).

В 2018 році затверджено тему ініціативної НДР кафедри «Дослідження ролі екзогенних та ендогенних факторів в регуляції захисно-пристосувальних систем організму»  (№ держреєстрації 0118U004460).

Наукова продукція кафедри:

2016 рік – 2 посібника, 12 статей, 19 тез, 3 патенти

2017 рік – 1 монографія, 2 посібника, 14 статей, 15 тез, 7 патентів

2018 рік – 2 посібника, 13 статей, 12 тез, 4 патенти, 6 авторських свідоцтв.

2019 рік – 1 монографія, 4 посібника, 18 статей, 18 тез, 2 патенти,  4 авторських свідоцтва, 4 інформаційних листа

2020 рік – 3 посібника, 13 статей, 53 тези, 2 патенти

2021рік   20 статей, 51 теза,  1 інформаційний лист

27-30 травня 2019 року завідувач кафедри професор Міщенко І.В. брав участь у роботі ХХ з’їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, де обраний членом Ради УФТ, членом ревізійної комісії, головою Полтавського відділення УФТ.