22 лютого 2024 року physiology@pdmu.edu.ua (0532) 56-47-86
Весніна Людмила Едуардівна

Весніна Людмила Едуардівна

Завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: l.vesnina@pdmu.edu.ua

З відзнакою закінчила  лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль функціонального стану еритроцитів і його модуляція цитомедінами в реакціях перекисного окислення ліпідів і гемостазу (експериментальні дослідження)”, м. Харків, Національний медичний університет.

Захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту геронтології НАМН України, м. Київ на тему: „Фізіологічна регуляція функціонального стану мембран лімфоцитів периферійної крові пептидним комплексом нирок”.

Директор Науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики ПДМУ.

Автор більше  283 наукових праць.

Член Вченої ради університету, Апробаційної ради №1.

 

Міщенко Ігор Віталійович

Міщенко Ігор Віталійович

Доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: i.mishchenko@pdmu.edu.ua

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, медичний факультет з відзнакою. 

Захистив кандидатську дисертацію на тему “Тромбоцитоактивные свойства почек в норме и при активации перекисного окисления липидов” за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія.

Захистив докторську дисертацію “Еферентна роль різних органів і тканин в регуляції гуморальних захисно-пристосувальних систем (антиоксидантної, гемостазу та фібринолізу) в нормі та патології” за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Автор більше 100 друкованих праць, в тому числі 7 монографій, 6 посібників з грифом ЦМК МОЗ України. Підготував 1 кандидата наук.

Голова Полтавського відділення Українського фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка. Член Ради Українського фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка.

Голова експертної комісії з перевірки наукової продукції ПДМУ.

Співголова Апробаційної Ради №1 ПДМУ.

 

Запорожець Тетяна Миколаївна

Запорожець Тетяна Миколаївна

Доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: t.zaporozhets@pdmu.edu.ua

Закінчила Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, біологічний факультет.
Захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук: «Функціональні зміни в системі еритрону тварин і людини при променевому пошкодженні і їхній корекції поліпептидним біорегулятором, отриманим з еритроцитів»,
Захистила докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук: «Комплекс пептидних фрагментів гемоглобіну: роль у регуляції системи крові»., Інститут фізіології НАН України ім.О.О. Богомольца, м. Київ.
Має 205 наукових праць, монографіЇ, 3 патенти. Відповідальна за викладання англійською мовою
на кафедрі.

Жукова Марина Юріївна

Жукова Марина Юріївна

кандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: m.zhukova@pdmu.edu.ua

Закінчила Іркутський Державний медичний університет.

 Захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфологічні аспекти жовчоутворення у деяких ссавців».

Автор та співавтор  понад 92 наукових і навчально-методичних публікацій. 

Коковська Оксана Валеріївна

Коковська Оксана Валеріївна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: o.kokovska@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет ВДНЗУ УМСА.

 Захистила магістерську роботу «Порушеня функції зовнішнього дихання у хворих на хронічний обструктивний бронхіт, що ускладений хронічним легеневим серцем та її корекція».

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Особливості згортання крові в симетричних ділянках системи кровообігу у людей та тварин» за фахом 14.03.03 – нормальна фізіологія. 

 Опубліковано 82 наукових робіт, в тому числі 2 монографії та 6 навчальних посібників. Є членом фізіологічного товариства України.

Мамонтова Тетяна Василівна

Мамонтова Тетяна Василівна

кандидат біологічних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: t.mamontova-tv@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, біологічний факультет.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему «Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі» у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Здобула звання спеціаліста за спеціальністю «Клінічна біохімія» у Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України, та  за спеціальністю «Лабораторна імунологія» у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України. 

Куратор  студентьської наукової групи курсу лабораторна діагностика.

модератор курсу лабораторна діагностика

 

Автор 170 наукових робіт.

 

Павленко Ганна Петрівна

Павленко Ганна Петрівна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: h.pavlenko@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет ПМСІ.

Захистила кандидатську дисертацію  на тему: «Вільнорадикальні, антиокислювальні та гемокоагуляційні процеси в нормі, при експериментальній патології серця та їх лімітування пептидним біорегулятором». 

Автор (або співавтор) понад 97 наукових і навчально-методичних публікацій та 2 патента на винахід.

Соколенко Валентина Миколаївна

Соколенко Валентина Миколаївна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент закладу вищої освіти

e-mail: v.sokolenko@pdmu.edu.ua

Закінчила з відзнакою природничий факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка.

Захистила дисертацію кандидата біологічних наук на тему: «Роль поліпептидів слинної залози в регуляції вільнорадикального окислення, фізіологічної антиоксидантної системи і гемостазу у тварин».

Автор (або співавтор) понад 121 наукових і навчально-методичних публікацій та 1 патенту на винахід.

Відповідальний секретар разових спеціалізованих рад та апробаційної ради №1.

Сухомлин Тетяна Анатоліївна

Сухомлин Тетяна Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail:t.sukhomlyn@pdmu.edu.ua

Закінчила з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. Пройшла підготовку в інтернатурі за фахом "Пульмонологія та фтизіатрія» та клінічній ординатурі з фаху «Фтизіатрія», працювала лікарем-фтизіатром.

Навчалася в аспірантурі на кафедрі медичної, біоорганічної та біологічної хімії. Захистила дисертацію кандидата медичних наук на тему: «Біохімічні зміни в тканинах легень за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція ліпіном».

Автор (або співавтор) понад 60 наукових і навчально-методичних публікацій та 7 патентів на винахід.

Сухомлин Андрій Анатолійович

Сухомлин Андрій Анатолійович

кандидат медичних наук, викладач закладу вищої освіти

e-mail: a.sukhomlyn@pdmu.edu.ua

Закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. 

Захистив  кандидатську дисертацію  на тему: «Вплив омепразол-індукованої гіпергастринемії на слинні залози щурів та його корекція».

Загальна кількість друкованих робіт - 103, у співавторстві маю 2 патенти на корисну модель, нововведення, інформаційний лист та методичні рекомендації. 

 
Ткаченко Олена Вікторівна

Ткаченко Олена Вікторівна

кандидат медичних наук,  викладач закладу вищої освіти

e-mail: o.tkachenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». 

Захистила Кандидатську дисертацію на тему: «Особливості реології та еритроцитарної ланки гемостазу в  симетричних регіонах кровообігу у тварин та людей».

відповідальна за студентське наукове товариство іноземних студентів. 

Загальна кількість наукових робіт – більше 275, з яких 2 монографії із зовнішнім грифом МОН України (1 з яких англійською мовою), 1 навчально-методичний посібник українською мовою і 7 посібників англійською мовою із внутрішнім грифом ЦМК, більше 55 статей. Має B2-рівень володіння англійською мовою (сертифікат Британської ради в Украіні у Києво-Могилянській академії).

Юдіна Ксенія Євгеніївна

Юдіна Ксенія Євгеніївна

 завуч кафедри, кандидат історичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: k.yudina@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка стаціонарне відділення природничого факультету. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології, практичного психолога у закладах освіти.

Закінчила магістратуру Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Закінчила аспіранту Ісв та АПВ НААН України за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин» - 03.00.13.

Захистила кандидатську дисертацію  на тему: «Розвиток вітчизняної дослідної справи з фізіології травлення у свиней у 20—80-х роках ХХ століття».

Має деклараційний патент на винахід. Видано 1 монографію. Зареєстровано 6 авторських прав на твір. Автор більше 50 публікацій (за фахом). У 2015 році захистила кандидатську дисертацію.

 

Шарлай Наталія Миколаївна

Шарлай Наталія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, викладач закладу вищої освіти

e-mail: n.sharlai@pdmu.edu.ua

Закінчила  Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка і отримала повну вищу освіти. За спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія¸ психологія» та здобула кваліфікацію вчителя біології¸ валеології та основ екології¸ практичного психолога у закладах освіти.

Закінчила магістратуру Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і отримала повну вищу освіту. За спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти¸ викладача біології.

Захистила дисертацію кандидата педагогічних наук на тему: «Науково-педагогічна діяльність Богомольця Олександра Олександровича (1881-1946 рр.)»

Автор (або співавтор) понад 53 наукових і навчально-методичних публікацій.

Відповідальна за сайт кафедри