26 березня 2023 року physiology@pdmu.edu.ua (05322) 7-48-92

Кафедра фізіології

Про кафедру

Мета роботи кафедри відповідає місії, візії та ключовим цінностям університету і спрямована на формування спеціалізованих концептуальних знань, які ґрунтуються на сучасних наукових здобутках у галузі охорони здоров’я, що забезпечить академічну підготовку високопрофесійних фахівців із формуванням і набуттям ними загальних та спеціальних компетентностей лікаря для подальшої професійної діяльності; здатних до розв’язання складних задач у нетипових ситуаціях або нових середовищах, до дослідницької та інноваційної діяльності; проведення навчання з високим ступенем автономії на наступному рівні вищої освіти; сформує у них здатність до ефективної діяльності у глобалізованому інформаційному суспільстві, спираючись на їх світоглядну та громадську позиції.

Міщенко Ігор Віталійович

Міщенко Ігор Віталійович

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: physiology@pdmu.edu.ua Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, медичний факультет з...

Весніна Людмила Едуардівна

Весніна Людмила Едуардівна

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: l.vesnina@pdmu.edu.ua З відзнакою закінчила  лікувальний факультет Полтавського медичного стоматоло...

Запорожець Тетяна Миколаївна

Запорожець Тетяна Миколаївна

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: t.zaporozhets@pdmu.edu.ua Закінчила Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, біологічни...

Корисні ресурси

ПДМУ