01 червня 2023 року physiology@pdmu.edu.ua (05322) 7-48-92

Кафедра фізіології

Про кафедру

Місія ОПП Медицина, ОПП Педіатрія, ОПП Стоматологія та ОПП Парамедик полягає у формуванні спеціалізованих, концептуальних знань, які базуються на сучасних наукових досягненнях в області охорони здоров’я, що забезпечує академічну підготовку висококваліфікованих фахівців з формуванням і засвоєнням загальних і спеціальних компетентностей для подальшої професійної підготовки лікаря. Це реалізується у вигляді вирішення складних задач у не типових ситуаціях за допомогою інноваційних методів дослідження та навчання. Розвивають високий рівень автономії (самостійності) здобувача освіти при подальшій підготовці лікаря-фахівця, що в свою чергу забезпечує ефективну діяльність у глобалізованому суспільстві. Місії ОПП відповідають меті роботи кафедри.

Міщенко Ігор Віталійович

Міщенко Ігор Віталійович

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: physiology@pdmu.edu.ua Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, медичний факультет з...

Весніна Людмила Едуардівна

Весніна Людмила Едуардівна

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: l.vesnina@pdmu.edu.ua З відзнакою закінчила  лікувальний факультет Полтавського медичного стоматоло...

Запорожець Тетяна Миколаївна

Запорожець Тетяна Миколаївна

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти

e-mail: t.zaporozhets@pdmu.edu.ua Закінчила Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, біологічни...

Корисні ресурси

ПДМУ