Кафедра фізіології

Про кафедру

Мета роботи кафедри відповідає місії, візії та ключовим цінностям університету і спрямована на формування спеціалізованих концептуальних знань, які ґрунтуються на сучасних наукових здобутках у галузі охорони здоров’я, що забезпечить академічну підготовку високопрофесійних фахівців із формуванням і набуттям ними загальних та спеціальних компетентностей лікаря для подальшої професійної діяльності; здатних до розв’язання складних задач у нетипових ситуаціях або нових середовищах, до дослідницької та інноваційної діяльності; проведення навчання з високим ступенем автономії на наступному рівні вищої освіти; сформує у них здатність до ефективної діяльності у глобалізованому інформаційному суспільстві, спираючись на їх світоглядну та громадську позиції.

Міщенко Ігор Віталійович

Міщенко Ігор Віталійович

доктор медичних наук, професор

  Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, медичний факультет у 1986 році з відзнакою. З 199...

Весніна Людмила Едуардівна

Весніна Людмила Едуардівна

доктор медичних наук, професор

З відзнакою закінчила у 1991 році лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту....

Запорожець Тетяна Миколаївна

Запорожець Тетяна Миколаївна

доктор медичних наук, професор

У 1988 році закінчила Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, біологічний факультет. З вересня...

Корисні ресурси

ПДМУ