Юдіна Ксенія Євгеніївна

   Відповідальна: Юдіна Ксенія Євгеніївна

 

Головною метою навчально-методичної діяльності кафедри є модернізація та інтенсифікація навчального процесу.

На кафедрі навчаються здобувачі вищої освіти 2 та 4 курсів медичного, стоматологічного та міжнародного факультету за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», а також студенти зі скороченим нормативним терміном навчання.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

1. Освітня компонента:

«Фізіологія»:

2 курс за спеціальністю «Стоматологія»

Модуль 1. “ ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ЦНС, ВИЩІ ІНТЕГРАТИВНІ ФУНКЦІЇ” - 3,0 кредити, загальна кількість годин – 90, лекційних – 6, практичних – 44, самостійна робота – 40.

Модуль 2 “ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ”- 3,0 кредити; загальна кількість годин – 90, лекційних – 12 (10), практичних – 56, самостійна робота – 22 (24).

* У дужках вказано для здобувачів за нормативним терміном навчання

 

2 курс за спеціальністю «Медицина»

Модуль 1. “ ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ЦНС, ВИЩІ ІНТЕГРАТИВНІ ФУНКЦІЇ” - 4,0 кредити, загальна кількість годин – 120, лекційних – 16, практичних – 56, самостійна робота – 48.

Модуль 2 “ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ”- 6,0 кредити; загальна кількість годин – 180, лекційних – 32 (30), практичних – 74, самостійна робота – 74 (76).

* У дужках вказано для здобувачів за нормативним терміном навчання

 

2 курс за спеціальністю «Педіатрія»

Модуль 1. “ ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ ЦНС, ВИЩІ ІНТЕГРАТИВНІ ФУНКЦІЇ” - 4,0 кредити, загальна кількість годин – 120, лекційних – 16, практичних – 56, самостійна робота – 48.

Модуль 2 “ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ”- 6,0 кредити; загальна кількість годин – 180, лекційних – 32, практичних – 74, самостійна робота – 74.

 

2. Вибіркова компонента:

Лабораторна діагностика - 3,0 кредити, загальна кількість годин – 90, лекційних –  10, практичних – 40, самостійна робота – 40.

Робочі навчальні програми за нормативними та вибірковими дисциплінами розроблені згідно з Освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 223 «Педіатрія».

Лекції і практичні заняття проводяться на кафедрі із застосуванням сучасних технологій навчання та інноваційних підходів. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над розробкою і вдосконаленням навчально-методичного забезпечення з урахуванням необхідності розширення компоненти дистанційної освіти. На кафедрі активно публікуються підручники та навчальні посібники, створюються мультимедійні презентації практичних занять та лекцій. На кафедрі функціонують 1 комп’ютерний клас та навчальна лабораторія.