На кафедрі фізіології зі студентами було проведено низка бесід (за використанням платформи Zoom) про необхідність дотримання Кодексу академічної доброчесності, що визначає стандарти здійснення освітньої діяльності здобувачами вищої освіти з дотриманням при цьому основних моральних і правових норм академічної поведінки.

Під час бесід було обговорено основні принципи та фундаментальні цінності академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин; розглянуто види порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин; наголошено на дотриманні принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин; зазначена академічна відповідальність учасників процесу.