22 лютого 2024 року physiology@pdmu.edu.ua (0532) 56-47-86

На засіданні кафедри було обговорено, дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу на кафедрі фізіології ПДМУ. Слухали: Міщенка І.В., який звернув увагу співробітників на важливість дотримання основних принципів академічної доброчесності.

      За результатами засідання було ухвалено низку рішень. Зокрема, науково-педагогічні працівники кафедри повинні проводити контрольні заходи відповідно до вимог академічної доброчесності згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ПДМУ, Про організацію та методику проведення оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти в ПДМУ